17 de maig 2016

2 de maig 2016

Vida de Perrus · Perrus' Life

Perrus y sus desgracias, nueva tira...
Perrus' misfortunes, new comic strip...


En Perrus i les seves desgràcies, nova tira...