18 de maig 2014

Un còmic infantil / Un cómic infantil

Aquesta és la coberta de Tengo diabetes, ¿te lo cuento?, un còmic educatiu per fer més senzilla la vida de nens i nenes amb diabetis, presentat el passat 15 de maig. 
És un projecte de Diabalance amb el suport de la Federación de Diabéticos Españoles i el Centro para la Innovación  de la Diabetes Infantil de Sant Joan de Déu i, a més, està apadrinat pel televisiu Carlos Sobera. Jo m'he encarregat d'escriure el guió i fer els dibuixos :)

Esta es la cubierta de Tengo diabetes, ¿te lo cuento?, un cómic educativo para hacer más fácil la vida de niños y niñas con diabetes presentado el pasado 15 de mayo. 
Es un proyecto de Diabalance con el apoyo de la Federación de Diabéticos Españoles y el Centro para la Innovación  de la Diabetes Infantil de Sant Joan de Déu que, además, está apadrinado por el televisivo Carlos Sobera. Jo me he encargado de escribir el guión y de dibujarlo :)

La coberta del còmic amb la protagonista, l'Eva.
La cubierta del cómic con su protagonista, Eva.

Un moment de la presentació.
Un momento de la presentación.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada