2 de des. 2013

Amores imperativos / Amors imperatius

¿Es amor todo lo que reluce? Mi viñeta de la semana pasada para El Emotional Magazine
És amor tot el que llu? La meva vinyeta de la setmana passada a El Emotional Magazine